COCOON ARCHITECTEN

Cocoon Architecten is een jong en dynamisch architectenbureau dat geen enkele uitdaging uit de weg gaat.  Elk project wordt met de grootste zorgvuldigheid en precisie onder handen genomen, of het nu gaat over een kleine verbouwing dan wel een groot nieuwbouwproject.  
Het ontwerpproces is een constante zoektocht naar de verschillende interne en externe factoren die het leven van de gebruiker kunnen beïnvloeden. 
Cocoon Architecten tracht deze op dusdanige wijze te integreren in het ontwerp dat er een eenheid ontstaat tussen de gebruiker en het gebouw. Cocoonarchitecten is in het bezit van het label "Energiebewust architect".  Elk ontwerp heeft aandacht voor energiebesparende maatregelen en gebruik van duurzame materialen.  Dit echter steeds zonder het architecturale karakter van het ontwerp, noch het comfort van de gebruiker uit het oog te verliezen.
 

Toezichthoudende autoriteit:
Orde van Architecten – Raad Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt
011/28 30 77
raad.limburg@ordevanarchitecten.be

Gedragscode:
Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten door de Nationale Raad van de Orde der architecten vastgesteld (B.S., 8 mei 1985).
Goedgekeurd bij art. 1 K.B. 18 april 1985 (B.S., 8 mei 1985).
Officiële Duitse vertaling: K.B. 28 februari 1999 (B.S., 27 oktober 1999 (eerste uitg.)).